Eniten hyötyä sijoituksestasi

Heinäkuu/elokuu 2016


Goodyearin Eric Matson kertoo, miten kuljetussuoritelukema (TKPH) ja kulutuspinnan kuvio vaikuttavat oleellisesti renkaan suorituskykyyn. Oikeanlainen huolto voi optimoida sijoituksestasi saamasi hyödyn.

Suuret louhosautot kuljettavat painavia kuormia erittäin haastavissa olosuhteissa. Niiden renkaat joutuvat kestämään todella kovaa kulutusta. Siksi onkin tärkeää, että kalusto- ja huoltopäälliköt valitsevat juuri oikeanlaiset renkaat näihin tuottoja tuoviin koneisiin.

Louhosauton renkaita valitessa on otettava huomioon useita seikkoja. Ennen renkaan valitsemista olisi hyvä tietää, kuinka ajoneuvoa käytetään kaivostyömaalla.

Se voidaan selvittää esimerkiksi kiinnittämällä ajoneuvoon paikannin ja tutkimalla tietyn ajan sisällä kuljettuja reittejä (Goodyearin suositus on 24–48 tuntia). Tällä tavoin voidaan luoda työmaakartta.

Ajoneuvon kulkema matka ja nopeus sekä kuormien painot tulisi myös mitata. Useissa autoissa on jo valmiiksi asennettuna laitteet, jotka mittaavat nopeutta ja kuormaa.

Kun keskimääräinen kuorman määrä kerrotaan keskinopeudella, saadaan selville auton kuljetussuorite eli kuljetetun tavaramäärän ja kuljetun matkan tulo (TKPH).

Kaikilla kaivostoimintaan tarkoitetuilla renkailla on lisäksi oma kuljetussuoritelukemansa, josta selviää, paljonko kuormaa yksittäinen rengas voi kantaa tietyllä nopeudella. Lukemaa verrataan työmaan kuljetussuoritelukemaan.

Renkaan kuljetussuoritteen tulisi olla suurempi kuin työmaan suoritteen. Kun pitää tämän mielessä, työmaalle saadaan varmasti oikeanlaiset renkaat.

Kulutuspinnan kuvio

Renkaiden pintakuviointiin on syytä kiinnittää huomiota.

Erilaiset pintakuvioinnit voivat näyttää päälle päin yhtä toimivilta, mutta renkaiden alla oleva maasto vaikuttaa siihen, millainen pintakuviointi sopii parhaiten tiettyyn käyttötarkoitukseen.

Onko maasto suhteellisen tasaista? Silloin kannattaa valita renkaat, joissa on matala urasyvyys. Onko maasto haastavaa tai kivikkoista? Siinä tapauksessa parempi pito saadaan renkailla, joissa on suurempi urasyvyys ja jotka tarjoavat paremman pidon ja suojan viiltoja vastaan.

Jos renkaan valinta tuottaa hankaluuksia, ota yhteyttä rengasvalmistajasi jälleenmyyjään, joka auttaa työmaasi maasto-olosuhteiden arvioinnissa ja osaa suositella juuri oikeanlaisia tuotteita.

Olosuhteita arvioitaessa kannattaa huomioida myös muut mahdolliset ongelmakohdat, kuten työmaa-alueelle johtavat tiet. Onko niillä kiviä tai jotain muuta, joka voisi vahingoittaa renkaita? Miten niitä pidetään kunnossa?

Voidaanko pitoa vielä parantaa esimerkiksi soraa levittämällä? Ovatko autojen reitit suoria vai mutkittelevia? Kuinka jyrkkiä nousuja ja laskuja työmaalla on? Goodyearin suosituskaltevuus on enintään 8 astetta.

Huoltoa (ja tuottoa)

Huolellisen renkaanvalinnan hyödyt voidaan kumota huonolla renkaiden huollolla. Renkaiden valinta riippuu niiden käyttötarkoituksesta, ja ne ovatkin huomattavan iso investointikohde. Siksi niiden suorituskykyyn ja kestävyyteen panostaminen on todella hyödyllistä.

Rengaspaineen pitäminen oikeana on tehokkaimpia tapoja optimoida renkaan suorituskykyä ja kestävyyttä. Kun rengaspaine pidetään aina oikeana, renkaat kuluvat vähemmän, niiden rungon käyttöikä pitenee ja myös polttoaineenkulutus voi vähentyä.

Rengaspaineet tulisi mitata jokaista ajovuoroa edeltävän tarkistuksen yhteydessä. Jos se ei ole mahdollista, rengaspaineet tulisi tarkistaa ainakin kerran päivässä.

Varo täyttämästä rengasta liian täyteen tai jättämästä sitä liian tyhjäksi. Liian suuri rengaspaine voi aiheuttaa epätasaista kulumista, ja rengas voi revetä hankalassa maastossa. Liian tyhjä rengas joustaa enemmän.

Älä kuormita renkaita liikaa. Pieni rengaspaine ja suuri kuorma voivat yhdessä vahingoittaa renkaita.

Renkaat on suunniteltu pitämään louhosautot vauhdissa. Varmista, että sekä sinä että tiimisi käytätte oikeanlaisia renkaita. Huolla renkaita huolellisesti, jotta ajoneuvosi pysyvät kunnossa ja liikkeellä.

OTR-renkaiden konkari Eric Matson on Goodyear Tire & Rubber Companyn OTR-puolen tekninen kenttäpäällikkö.