Mitä dumpperia ajettaessa kannattaa huomioida?

Ajoneuvojen renkaita tulee aina pitää silmällä - ja syystäkin. Mutta pidättekö silmällä sitä, miten dumpperit sijoitetaan?

Kun peruutetaan kivikasan luo, katso tarkasti, mikä taka-akselin sijainti on suhteessa kasan etureunaan, ja varmista, ettei maassa kasan edessä ole rojua. Kulma ja tila ovat tärkeässä roolissa. Kun kasan etupuolella on tyhjää ja turvallista, vältytään rengasrikoilta, törmäyksiltä ja muilta pulmilta.

Maaston tulee myös olla tasainen. Kun auto on lähtenyt liikkeelle lastauksen jälkeen, lastaamisen aikana pudonneet maahan kivet tulee heti raivata pois. Kun ajoneuvojen sijaintia ja niiden ympäristöä pidetään silmällä, pysyvät ne kunnossa ja liikkeessä.