Sopivan OTR-renkaan valitseminen

Rakennustyömailla ja kaivoksilla käytettävät kuorma-autot joutuvat usein kuljettamaan painavia kuormia erittäin haastavissa olosuhteissa. Niiden renkaat joutuvat kestämään todella kovaa rasitusta. Siksi onkin tärkeää valita oikeanlaiset renkaat näihin tuottoisiin koneisiin.

Louhosautojen renkaita valitessa on otettava huomioon monta seikkaa. Niistä tärkein on työmaan jalanjäljen arvioiminen. Ennen tietyn renkaan valitsemista olisi tärkeä tietää, miten autoa käytetään työmaalla.

Auton käyttöä voidaan tutkia kaivostyömailla kiinnittämällä siihen paikannin ja seuraamalla sen toimintaa tietyn ajanjakson ajan. Näin saadaan tehtyä "työmaakartta". Lisäksi auton kulkemaa etäisyyttä ja nopeutta sekä sen kuljettaman kuorman määrää tulisi mitata.

Kun keskimääräinen kuorman määrä kerrotaan auton keskinopeudella, saadaan selville työmaan kuljetustyön määrä eli kuljetussuorite (TKPH).

Jokaisella OTR-renkaalla on käyttötarkoituksesta huolimatta oma kuljetussuoritteensa eli suositeltu maksimikuormitus, jonka rengas kestää tietyssä vauhdissa. Renkaan kuljetussuoritteen tulisi olla suurempi kuin työmaan kuljetussuoritteen. Se auttaa juuri oikeanlaisen renkaan valinnassa.