Työmaan hallinta: tien kaltevuuden ja kaarteiden vaikutus

Työmaajärjestelyt ovat erittäin tärkeitä, jotta renkaiden suorituskyky voidaan optimoida. Näin on etenkin tien kaltevuuden ja mutkien kohdalla. Tässä joitakin asioita, jotka on hyvä pitää mielessä:

  • Tien kaltevuus. Kiinnitä huomiota siihen, miten työmaalle ja sieltä pois johtavat tiet viettävät ylös- tai alaspäin. Liian jyrkästi ylös viettävät tiet voivat saada kuorma-auton painopisteen siirtymään taaksepäin, jolloin ajoneuvon takarenkaat joutuvat kovalle rasitukselle. Liian jyrkästi alas viettävät tiet taas saavat kuorma-auton painopisteen siirtymään eteenpäin, jolloin ajoneuvon eturenkaat ovat kovilla. Tien kaltevuuskulman ei koskaan tulisi olla yli 8 prosenttia.
  • Teiden kaarteet. Vältä tiukkoja kurveja työmaalle ja sieltä pois johtavissa teissä. Olisi ihanteellista, että kaarteet olisivat mahdollisimman loivia, jottei ulkokaarteen puolella oleviin pyöriin kohdistuisi tarpeettomasti painetta. Tien profiilin tulisi myös olla hyvin korkea, kuin kilparadoilla. Näin kuorma-autoilla on enemmän tilaa liikehtimiseen, mikä taas auttaa pidentämään renkaiden käyttöikää.

Sopivalla kaltevuudella ja kaarteilla voi olla hyvä vaikutus renkaiden suorituskyvyn optimointiin ja ajoneuvojen käyttöaikaan.